Mysz do Amigi

From Atariki

Jump to: navigation, search

Myszy przeznaczone dla komputera Amiga mogą być podłączane także do sprzętu marki Atari, ponieważ korzystają ze standardowego gniazda joysticka DE-9M, obecnego w komputerach obu firm.

Działanie

Grafika:Dsub9m.gif

Standardowa, dwuprzyciskowa mysz do Amigi jest połączona ze stykami 1-4 i 6-9 gniazda joysticka. Mysz trójprzyciskowa wykorzystuje wszystkie 9 styków.

Ruch poziomy jest sygnalizowany na stykach 2 i 4. Podczas ruchu w prawo na stykach tych pojawia się następująca sekwencja sygnałów:

Styk 2 styk 4
0 0
1 0
1 1
0 1

Podczas ruchu w lewo sekwencja jest odwrotna.

Ruch pionowy jest sygnalizowany na stykach 1 i 3. Podczas ruchu w dół na stykach tych pojawia się następująca sekwencja sygnałów:

Styk 1 styk 3
0 0
1 0
1 1
0 1

Podczas ruchu w górę sekwencja jest odwrotna.

Naciśnięcie przycisków powoduje pojawienie się sygnału 0 na styku 6 dla lewego, 9 dla prawego, lub 5 dla środkowego przycisku.

Mysz do Amigi może być stosowana w małych Atari, aczkolwiek bez modyfikacji sprzętowej nie da się wykryć stanu prawego i środkowego przycisku. Stan styków 1-4 można odczytać z rejestrów PORTA i PORTB, a styku 6 z TRIG0, TRIG1, TRIG2 i TRIG3. Po modyfikacji sprzętowej stan prawego przycisku można odczytać z POT0, POT2, POT4 i POT6, a środkowego z POT1, POT3, POT5 i POT7.


Programy, które używają myszki amigowskiej:

- Black Magic Composer - autor Sven Tegethoff (wyd. przez Ulfa Petersena w 1991 r.)

- Bombdown, demo-version - autor Roemer of UNO

- Bombdown, full-version - autor Roemer of UNO

- Multi-Player - autorzy MadTeam (PD)

- TRS Desktop - autorzy Tristesse, 2006

- Numblines - autorzy grupa Utopia

- DiskCopy - autor Jaku-B/Utopia

- Najemnik

- Global War

- Operation Blood

- Special Forces

- Bang! Bank


Zobacz również

  • STM1 (mysz do Atari ST)Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools