NSF

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format sampla obsługiwany przez program NeoTracker.

offsetdługośćopis
$0000$0003identyfikator: 'NEO' w ASCII
$0003$0001zarezerwowane (obecnie 0)
$0004$0001numer wersji programu koniecznej do poprawnego wczytania pliku ($10 - 1.12, $14 - 1.4+)
$0005$0001typ pliku: $81
$0006$0002długość sampla (LSB..MSB)
$0008$0001głośność domyślna sampla (0..32)
$0009$0002offset zapętlenia (LSB..MSB); jeśli sample nie jest zapętlony należy ustawić długość sampla
$000b$0010nazwa sampla (uzupełniona spacjami)
$001b...próbki 8-bit pcm unsigned
Personal tools