Newsroom

From Atariki

Jump to: navigation, search

Program do DTP dla Atari XL/XE. Podobnie jak np. Print Shop, ma bogatą bibliotekę czcionek i clipartów (kilka dyskietek), jest jednak bardziej przeznaczony do składu prostych gazetek i akcydensów, oferuje m.in. możliwość tworzenia niezależnych łamów. Nieskomplikowana obsługa, aczkolwiek bywa wolny w działaniu.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools