Noper

From Atariki

Jump to: navigation, search

Człowiek, który w grupie nic nie robi poza tym, że jest (i ewentualnie dobrze wygląda). Termin noper pochodzi od asemblerowego rozkazu NOP (ang. no operation). Znani noperzy na atarowskiej scenie: Grubshy, Nietoperek oraz Joy.

Personal tools