Obliczanie adresu danych dla podprogramów

From Atariki

Jump to: navigation, search

Jeśli mamy często wywoływany podprogram, któremu trzeba przekazać parametry to robimy to zazwyczaj zapisując w wydzielonym obszarze na którym operuje podprogram adres danych i robimy JSR do procedury.

Jeśli odpowiednio zorganizujemy nasz program możemy zaoszczędzić na każdorazowym zapisywaniu adresu danych dla podprogramów:

   JSR podprogram
   dta nasze dane
   ...
   dalsza część programu
   ...
   JSR podprogram
   dta nasze dane
   itd.

Podprogram zdejmuje ze stosu adres, który można indeksować od 1 - tam znajdują się nasze dane.

Aby powrócić z procedury należy do zdjętego ze stosu adresu dodać wartość zależną od ilości danych obsługiwanych przez podprogram i wykonać RTS.

podprogram
   pla
   sta PZER0
   pla
   sta PZER0+1
   ldy #$01
   lda (PZER0),y ; pierwszy parametr
   ...
   iny
   lda (PZER0),y ; drugi parametr
   ...
   itd.

   lda PZER0
   clc
   adc #ilosc_parametrow
   tay
   bcc _1
   inc PZER0+1
_1  lda PZER0+1
   pha
   tya
   pha
   rts

Czym częściej wywołujemy podprogram z różnych miejsc tym więcej oszczędzamy - nie potrzeba:

   lda <adres_danych
   sta w_ciele_podprogramu_lub_strona_zero
   lda >adres_danych
   sta w_ciele_podprogramu_lub_strona_zero

czyli ok 10 bajtów na wywołanie.

Tak działa funkcja PRINTF w SpartaDOS X, na podobnej zasadzie można również zorganizować listę obsługiwanych obiektów w grach.

Procedurę powrotu z podprogramu można skrócić i przyspieszyć kosztem czytelności:

   tya      ; ilość parametrów
   sec      ; +1
   adc PZER0
   sta PZER0
   bcc _1
   inc PZER0+1
_1  jmp (PZER0)
Personal tools