Obroty bitowe

From Atariki

Jump to: navigation, search

6502 ma rozkazy obrotów w prawo ROR i w lewo ROL, są to jednak obroty dziewięciobitowe: w wyniku działania rozkazu skrajny bit bajtu trafia do znacznika C. Czasami zachodzi potrzeba zrobienia obrotu ośmiobitowego, w wyniku którego skrajny bit bajtu trafia na jego, by tak to określić, drugi koniec (i jednocześnie do C).

W poniższych przykładach dana wejściowa znajduje się w akumulatorze.

Spis treści

Metoda nr 1

Obrót można zrealizować przy pomocy stosu. Obrót w prawo:

  pha      ;zapamietanie akumulatora: 000x000x
  lsr      ;wysuniecie bitu 0 do C
  pla      ;przywrocenie zawartosci akumlatora
  ror      ;wsuniecie bitu C z lewej strony: x000x000

Analogicznie obrót w lewo:

  pha      ;zapamietanie akumulatora: x000x000
  asl      ;wysuniecie bitu 7 do C
  pla      ;przywrocenie zawartosci akumlatora
  rol      ;wsuniecie bitu C z prawej strony: 000x000x

Zaletą obu przykładów jest prostota (są łatwe do zapamiętania), poza tym jednak cztery rozkazy zajmują w sumie cztery bajty pamięci i 11 taktów zegara.

Obrót w lewo: metoda nr 2

Obrót w lewo można zrobić znacznie prościej i szybciej:

  cmp #$80   ;ustawienie znacznika C wg stanu najstarszego bitu
  rol      ;wsuniecie bitu C z prawej strony

4 takty zegara i 3 bajty kodu.

Obrót w lewo: metoda nr 3

  asl      ;wysuniecie bitu 7 do znacznika C
  adc #$00   ;zlapanie C do bitu 0

Jak wyżej, 4 takty zegara i jeden bajt mniej niż w metodzie nr 1. Różnica jest w stanie znacznika C: po wykonaniu tej sekwencji rozkazów będzie on skasowany.

Obrót w prawo: metoda nr 2

Obrót w prawo nie jest tak elegancki:

  lsr
  bcc _skok
  ora #$80
_skok

5 lub 6 cykli i 5 bajtów: kod jest szybszy niż w metodzie nr 1, ale zajmuje więcej miejsca. To rozwiązanie zaczerpnięto stąd.

Obrót w lewo o dwa bity

  asl
  adc #$80
  rol

Powtarzając dwukrotnie uzyskujemy obrót o cztery bity, czyli zamianę nibbli. Źródło: http://6502.org/source/general/SWN.html

Personal tools