OverScanTT

From Atariki

Jump to: navigation, search

Nie jest to właściwie karta graficzna VME, lecz rozszerzenie możliwości Atari TT. Pozwala na zwiększenie rozdzielczości we wszystkich trybach graficznych ST i TT możliwych do uzyskania na monitorze VGA.

Niska ST: 416 x 248
Średnia ST: 832 x 248
Wysoka ST: 832 x 496
Niska TT: 416 x 496
Średnia TT: 832 x 496

W trybach ST następuje zwiększenie powierzchni o 61%, w trybach TT o 34%

Grafika:OverscanTT.jpg


Manuale


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools