Pętle opóźniające

From Atariki

Jump to: navigation, search

Sposób pierwszy:

W rejestrze A podajemy opóźnienie:

WAIT  sec
_1   pha
_2   sbc #1
    bne _2
    pla
    sbc #1
    bne _1
    rts    
Personal tools