PB

From Atariki

Jump to: navigation, search

Piotr Borkowski. Mieszkaniec Kętrzyna. Koder. Założyciel i lider grupy The Factory. Na scenie pojawił się w 1992 roku. Początkowo tworzył dema, potem rozpoczął pisanie bardziej dochodowych programów. Były to gry Turbican, Tawerna (niewydana) oraz Magic Dimension. Za zarobione na atarowskich grach pieniądze kupił sobie m.in. Amigę 600 i dokładnie nie wiadomo kiedy zszedł ze sceny Atari.

Personal tools