Page 6

From Atariki

(Przekierowano z Page6)
Jump to: navigation, search

Nazwa brytyjskiego dwumiesięcznika dedykowanego Atari, w którym znajdowały się informacje dotyczące oprogramowania i programowania. Nieomal w każdym numerze znajdowały się listingi do samodzielnego wklepania.

Historia

Magazyn rozpoczął swe istnienie jako biuletyn klubu entuzjastów Atari - Birmingham User Group (BUC). Na "redaktora naczelnego" okólnika klubowicze wybrali Les'a Ellingham'a, który wkrótce zaczął dążyć do zwiększenia zasięgu biuletynu. Skutkiem tego było powstanie magazynu Page 6, którego pierwsze wydanie pojawiło się w grudniu 1982 roku. Wkrótce po dużym sukcesie pierwszego numeru Page 6 stało się wydawnictwem odrębnym od BUC.

Wydawany jako dwumiesięcznik, szybko zyskiwał popularność wśród brytyjskich atarowców (został nawet opisany w oficjalnym piśmie Atari Corp. - Atari Input/Output), co umożliwiło podwyższenie jakości papieru, drukarskiej i designu. Drukowane w piśmie programy z czasem pojawiały się w specjalnie wydawanych kompilacjach. Później Page 6 wydawał takźe wznowienia cudzych programów na licencji.

Od chwili debiutu komputerów Atari ST w 1985 r., magazyn objął swoją treścią także ten sprzęt.

W 1987 roku Page 6 zaczęło być rozpowszechniane na normalnych zasadach dystrybucyjnych, w odróżnieniu od wcześniej dostępnej prenumeraty.

Grafika:NEW_ATARI_USER-title.jpg

W roku 1988 miało miejsce przejęcie przez wydawnictwo Page 6 Publishing praw do innego brytyjskiego magazynu - Atari User, który przechodził wtedy likwidację. Skutkiem fuzji była zmiana tytułu pisma na Page 6 Atari User, a potem New Atari User.

W latach 90., wskutek malejącej popularności komputerów Atari, zaczęto ciąć koszty produkcji pisma. New Atari User powrócił do rozpowszechniania na zasadzie subskrypcji, w grudniu 1995 roku zmniejszono jego format do A5. Pismo ukazywało się nieregularnie do wiosny 1998. Powstało 85 numerów.

Ciekawostki

Nazwa Page 6 pochodzi od 6 strony w małym Atari, która nie jest wykorzystywana przez system.

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools