Porównywanie liczb wielobajtowych

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

Zero

 lda data
 ora data+1
 ...
 ora data+N

Znacznik Z=1 oznacza, że liczba jest równa 0. Ta metoda działa również w przypadku liczb BCD (nie wymaga wcześniejszego ustawienia bitu D).

MAX

 lda data
 and data+1
 ...
 and data+N
 eor #$FF

Znacznik Z=1 oznacza, że liczba jest równa $FF..FF.

Zmieniając

 eor #$FF

na

 eor #$99

można również testować czy liczba BCD jest równa 99..99 (nie wymaga wcześniejszego ustawienia bitu D).

Metoda nie modyfikuje znacznika C.

Zgodność znaków liczb U2

Test polega na sprawdzeniu MSB argumentów:

 lda dataA+N
 eor dataB+N
 • N=0 - znaki zgodne
 • N=1 - znaki różne

A=B

 lda dataA
 cmp dataB
 bne rozne
 lda dataA+1
 cmp dataB+1
 bne rozne
 ...
 lda dataA+N
 cmp dataB+N
 bne rozne
rowne:
 ...
rozne:
 ...

lub

 lda dataA
 eor dataB
 bne rozne
 lda dataA+1
 eor dataB+1
 bne rozne
 ...
 lda dataA+N
 eor dataB+N
 bne rozne
rowne:
 ...
rozne:
 ...

Działa też dla liczb U2 i BCD (nie wymaga wcześniejszego ustawienia bitu D). Ostatnia wersja nie modyfikuje znacznika C.

Wykorzystując zmienną roboczą:

 lda dataA
 eor dataB
 sta temp
 lda dataA+1
 eor dataB+1
 ora temp
 sta temp
 ...
 lda dataA+N
 eor dataB+N
 ora temp

Znacznik Z odpowiada za relacje = i <>

 • Z=1 - A = B
 • Z=0 - A <> B

Metoda nie modyfikuje znacznika C. Nadaje się do porównywania liczb BCD i U2.

A ? B

Tradycyjna metoda porównywania liczb wielobajtowych

 lda dataA
 cmp dataB
 lda dataA+1
 sbc dataB+1
 ...
 lda dataA+N
 sbc dataB+N

pozwala na testowanie wyłącznie relacji < i >=:

 • C=0 - A < B
 • C=1 - A >= B

Porównując liczby od najstarszego bajtu można dokonać testu relacji <, =, >

 lda dataA+N
 cmp dataB+N
 bcc mniejsze
 bne wieksze
 lda dataA+N-1
 cmp dataB+N-1
 bcc mniejsze
 bne wieksze
 ...
 lda dataA
 cmp dataB
 bcc mniejsze
 bne wieksze
rowne:
 ...
wieksze:
 ...
mniejsze:
 ...

Działa dla BCD (nie wymaga wcześniejszego ustawienia bitu D).

Wykorzystując zmienną roboczą można testować relacje <. =, >=, >:

 sec
 lda dataA
 sbc dataB
 sta temp
 lda dataA+1
 sbc dataB+1
 ora temp
 sta temp
 ...
 lda dataA+N
 sbc dataB+N
 ora temp

Znaczniki Z i C odpowiadają za relacje:

 • C=0 - A < B,
 • Z=1 - A = B,
 • C=1 - A >= B,
 • C=1 przy uprzednim wykluczeniu Z=1 - A > B.

Dodatkowo znacznik V odpowiada za przepełnienie przy porównywaniu liczb U2. Ta metoda nadaje się do porównań liczb BCD (wymaga wcześniejszego ustawienia bitu D).

Zamieniając miejscami argumenty można testować relacje >, =, <=

 sec
 lda dataB
 sbc dataA
 sta temp
 lda dataB+1
 sbc dataA+1
 ora temp
 sta temp
 ...
 lda dataB+N
 sbc dataA+N
 ora temp

gdzie analogicznie:

 • C=0 - A > B,
 • Z=1 - A = B,
 • C=1 - A <= B,
 • C=1 przy uprzednim wykluczeniu Z=1 - A < B.

Znacznik V odpowiada za przepełnienie przy porównywaniu liczb U2. Ta metoda również nadaje się do porównań liczb BCD (wymaga wcześniejszego ustawienia bitu D).

UWAGA W dwóch ostatnich przypadkach znacznik N ulega zniszczeniu przy ostatnim ORA TEMP, więc w przypadku porównywania liczb U2 można test na N wykonać wcześniej.

Personal tools