Proc

From Atariki

Jump to: navigation, search
aol_Proc2.jpg

"PRO(C) ATARI Magazin" - papierowy magazyn dla użytkowników 8-bitowego Atari, wydawany w Niemczech od 2014 roku. Do większości jego wydań okładki rysował Kaz. Wydawcą pisma jest Markus Roesner, który jest dobrze znany na niemieckiej scenie A8 (opublikował „Bitte 8Bit Magazin”, a także pracował nad niemieckim magazynem „Syzygy”; w latach 90. działał jako sprzedawca pod nazwą Powersoft).

Początkowo magazyn "Pro(c) Atari" był wydawany w języku niemieckim i angielskim, ale więcej Atarowców, którzy nie mówią po niemiecku, kupiło magazyn, więc po trzech latach zdecydowano, że kolejne wydania magazynu będą wydawane wyłącznie w języku angielskim. Redakcja została stworzona ad hoc, z chętnych do współpracy, ale jest otwarta na nowych członków (teksty, grafiki na okładkę, itp.).

Link

Personal tools