Procedury interpretera Basica

From Atariki

Jump to: navigation, search

Mapa pamięci Atari XL/XE: Procedury interpretera BASIC-a to książka Wojciecha Zientary wydana w 1989 roku przez SOETO.

Jest to kompletny listing, wraz z komentarzem, interpretera Atari BASIC rev. C. Nakład 5050 egzemplarzy. Format A-5, 199 stron. Pierwotna cena 2500 zł (od trzech do sześciu złotych obecnych).

Wersja elektroniczna dostępna w Elektronicznym Archiwum Tajemnic Atari (w dziale: Książki)

Errata

StronaWiersz
od góry
Wiersz
od dołu
JestPowinno być
4115-
1770 Q37 .BYTE $C3,$C8,$03   ;Q38 or end
1770 Q37 .BYTE $C3,$C8,$03   ;Q38 Q44 end
4119-
1810   .BYTE $C4,B3,$02,$03
1810 Q44 .BYTE $C4,$B3,$02,$03
41-16 Po ustawieniu wszystkich bitów statusu

Po ustawieniu wskaźnika stosu na $FF

88-18
0470   LDA #$BD
0480   CLC
0490   ADC RADFLG
0500   TAX
0510   LDY #$BE
0470   LDA #<TSCC+$1F
0480   CLC
0490   ADC RADFLG
0500   TAX
0510   LDY #>TSCC+$1F
89-2 -4.681754355*10-7 -4.681754355*10-3
908-
0180   .BYTE $BC,$46,$81
0180   .BYTE $BE,$46,$81
117-6
0130 JTSTROM = $E480
0130 JTSTROM = $E471
14432-
0410   CPX #$07
0410   CPY #$07
14437-
0460 EXIT CPX #$07
0460 EXIT CPY #$07
15818-
0150 SAVDVC = $BCA8
0150 SAVDVC = $BAC0
0155 SETDVC = $BCA8
182-14
$A8F1 - RSTBRG - skasowanie rejestrów Basica
usunąć
184-28
$B0D2 - BINT - procedura obliczenia części całkowitej
$B0D1 - BINT - procedura obliczenia części całkowitej
1854-
$B567 - PUTTXT - wyświetlenie tekstu na ekranie
$B586 - PTMSG2 - wyświetlenie raportu na ekranie
$B567 - PUTTXT - wyświetlenie tekstu na ekranie
$B581 - PTMSG1 - wyświetlenie raportu na ekranie
$B586 - PTMSG2 - wyświetlenie raportu na ekranie
Personal tools