Professional Copy

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:PCopy.png

W skrócie PC lub ProCopy. Menedżer plików, tworzony przez Foxa w latach 1995-1999.

Program wymaga Atari XL/XE z rozszerzeniem pamięci kompatybilnym ze 130 XE, maksymalnie 1 MB. Program sam obsługuje rozszerzenie pamięci i nie współpracuje z RAMdyskami DOS.

Na ekranie widoczne są dwa okna. W lewym znajduje się katalog dyskietki, natomiast prawe zajmuje RAMdysk. Program wyświetla rozmiar plików w sektorach. Rozmiar plików w prawym oknie jest przeliczany zgodnie z gęstością dyskietki wyświetlonej w lewym oknie. Dodatkowo dolna linia zawiera dokładny (pamięć) lub przybliżony (dysk) rozmiar pliku lub zaznaczonych plików.

Nawigacja:

 • strzałki - ruch kursora
 • Tab - przejście do drugiego okna
 • <, > - poprzednia, następna strona
 • Esc - powrót do DOS

Operacje:

 • Spacja - odczyt katalogu
 • 1-4 - odczyt katalogu z wybranej stacji (1-8 w PC 2.1)
 • Return - w PC 2.1 wejście do katalogu
 • . - w PC 2.1 powrót do katalogu nadrzędnego
 • Control+N - zmiana nazwy pliku/katalogu
 • Control+X - uruchomienie pliku wskazywanego kursorem (tylko w prawym oknie)
 • Control+F - formatowanie dysku / czyszczenie pamięci
 • Control+W - zapis DOS.SYS
 • Control+R - zimny reset
 • Control+M - tworzenie katalogu (tylko PC 2.1)

Kolejność wyświetlania plików i wykonywania operacji na nich:

 • Ctrl+góra/dół - przenosi plik w oknie
 • A - sortuje wg nazw
 • E - sortuje wg rozszerzeń
 • S - sortuje wg rozmiaru
 • O - przywrócenie oryginalnej kolejności plików
 • Control+A - włącza na stałe sortowanie wg nazw
 • Control+E - włącza na stałe sortowanie wg rozszerzeń
 • Control+S - włącza na stałe sortowanie wg rozmiary
 • Control+O - wyłącza automatyczne sortowanie

Zaznaczanie plików:

 • Shift - zaznaczenie pliku
 • Inverse - inwersja wszystkich zaznaczeń w oknie
 • Caps - ukrycie/przywrócenie zaznaczeń (pozwala wykonać operację na pojedynczym pliku lub sprawdzić jego dokładny rozmiar bez utraty zaznaczeń)
 • Backspace - jeśli jest zaznaczony jakiś plik, kasuje zaznaczenia powyżej kursora (np. kopiowaliśmy pliki i zapełnił się dysk - kursor zostaje na pliku jeszcze nie skopiowanym, Backspace odznaczy pliki już skopiowane; jeśli nie ma zaznaczenia, zaznacza pliki powyżej kursora
 • Control+lewo/prawo - kopiowanie znaczników między oknami, zaznacza pliki w oknie docelowym pliki zaznaczone w oknie źródłowym (wg. nazw)

Operacje na zaznaczonych plikach (jeśli brak zaznaczenia, to na pliku wskazywanym przez kursor):

 • Return - kopiowanie
 • Control+Return - kopiowanie z zaznaczaniem wczytanych plików (jeśli z dysku) lub usuwaniem nagranych plików (z pamięci) oraz przeniesieniem kursora do drugiego okna
 • Control+D - usuwanie
 • Control+C - porównywanie zawartości plików (w obu oknach musi być zaznaczone tyle samo plików, są porównywane kolejno parami)
 • Control+V - weryfikacja (porównywanie zawartości, porównuje pliki zaznaczone w bieżącym oknie z plikami w drugim oknie o tych samych nazwach)
 • Control+L - łączenie plików w jeden

Każda krytyczna operacja (np. formatowanie, usuwanie plików bądź ich zastępowanie) wymaga potwierdzenia użytkownika. W przypadku błędu program daje możliwość powtórzenia operacji.

Grafika:Pcinst1.png

Powstało kilka wersji Professional Copy, a od wersji 2.0 PC miał już specjalny program instalacyjny, w którym oprócz możliwości zapisania samego programu dało się go także odpowiednio skonfigurować (np. ustawienie, których banków pamięci PC ma używać, kolorów, dźwięku transmisji, a nawet prędkości powtarzania klawiszy i wygaszacza ekranu). Instalator miał też wbudowaną pełną instrukcję a nawet muzykę.

Ciekawostki:

 • Przy pierwszym wczytaniu program umieszcza się w rozszerzonej pamięci, dzięki czemu kolejne uruchomienie nie wymaga wczytania całego programu z dysku.
 • Wyłączenie niektórych opcji w instalatorze oznacza pominięcie odpowiedniego kodu w instalowanym programie. Dodatkowo instalator dokonuje kompresji programu w momencie instalacji (ma wbudowaną procedurę FlashPack).
 • Instalator używa czcionki proporcjonalnej. Teksty do niego powstały w Energy Editor ze zmienioną czcionką.
 • Cały kod został napisany w Quick Assemblerze.
 • Grafika (logosy) powstała na komputerze PC.
Personal tools