Programowanie: Czekanie na vblank przy wyłączonym systemie

From Atariki

Jump to: navigation, search

Oczekiwanie na vblank przy wyłączonym systemie nie jest takie trywialne. Systemowe przerwania są wyłączane, aby np. nie przeszkadzały np. w odgrywaniu sampli, lub innych zadań o nadzwyczajnym rygorze czasowym. Zaradzić może poniższe rozwiązanie składającie się z dwóch pętli i używa licznika linii obrazu VCOUNT ($D40B).

 lda VCOUNT
 bmi *-3
 lda VCOUNT
 bpl *-3

Ma ono tę zaletę, że można je wpleść w główną pętlę kodu tak, aby wyeliminować aktywne czekanie.

Można użyć wersji bez użycia akumulatora:

 bit VCOUNT
 bmi *-3
 bit VCOUNT
 bpl *-3
Personal tools