Programowanie: Jak stwierdzić, w jakim trybie jest 65C816

From Atariki

Jump to: navigation, search

Program stwierdza, czy został uruchomiony w trybie emulacji, czy natywnym, bez przełączenia trybów. Autorem rozwiązania jest Laoo.

   .ab
   php
   rep #$20
   lda #$00
   dec
   plp
   lsr

Po tym znacznik C=1 oznacza tryb emulacji, C=0 natywny.

Personal tools