Programowanie: Konwersja kolorowej grafiki z układu 6845

From Atariki

Jump to: navigation, search

Opisana metoda pozwala skonwertować kolorową grafikę trybu "MODE 1" i "MODE 5" z komputera Acorn Electron, BBC Micro i Amstrad CPC aby można ją było wyświetlać na Atari.

        ldy #0

        lda ekran_6845,y   ; bity %1...1...
        and #$08
        asl @
        asl @
        asl @
        sta color_temp
        lda ekran_6845,y
        and #$80
        ora color_temp
        sta ekran_atari,y
        
        lda ekran_6845,y   ; bity %.1...1..
        and #$04
        asl @
        asl @
        sta color_temp
        lda ekran_6845,y
        and #$40
        lsr @
        ora color_temp
        ora ekran_atari,y
        sta ekran_atari,y
        
        lda ekran_6845,y   ; bity %..1...1.
        and #$02
        asl @
        sta color_temp
        lda ekran_6845,y
        and #$20
        lsr @
        lsr @
        ora color_temp
        ora ekran_atari,y
        sta ekran_atari,y
        
        lda ekran_6845,y   ; bity %...1...1
        and #$01
        sta color_temp
        lda ekran_6845,y
        and #$10
        lsr @
        lsr @
        lsr @
        ora color_temp
        ora ekran_atari,y
        sta ekran_atari,y

Powyższą procedurę można użyć wprost lub stworzyć dzięki niej 256 bajtową tablicę a do konwersji używać szybszej procedury:

   ldy #0
 
   ldx ekran_6845,y
   lda tablica_konwersji,x
   sta ekran_atari,y
Personal tools