Programowanie: Konwersja liczby binarnej na cyfrę hex

From Atariki

Jump to: navigation, search

Program przekształca wpisaną do akumulatora liczbę z zakresu od $00 do $0F na cyfrę szesnastkową. Wynik w akumulatorze.

     cmp #$0a
     sed
     adc #$30
     cld

Wykorzystuje się tu fakt, że w 6502 sumator pracujący w trybie dziesiętnym automatycznie przelicza wartości binarne z zakresu $A-$F na pięciobitowe liczby BCD przed wykonaniem operacji arytmetycznej.

Personal tools