Programowanie: Zapis na ekran w różnych systemach liczbowych

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

Zapis na ekran w systemie heksadecymalnym

Pod adresem wskazywanym przez 'ekr' znajduje się początek pamięci ekranu gdzie będzie zapisana liczba heksadecymalna. Dzięki rejestrowi Y można drukować na ekranie liczby w pętli.

puthex     pha
        lsr @
        lsr @
        lsr @
        lsr @
        jsr nibble
        pla
        and #$0f
nibble     cmp #$0a
        sed
        adc #$10
        cld
        sta (ekr),y
        iny
        rts

Zapis na ekran liczby BCD

putbcd     pha
        lsr @
        lsr @
        lsr @
        lsr @
        jsr _bcd
        pla
        and #$0f
_bcd      ora #$10
        sta (ekr),y
        iny
        rts


Zapis na ekran w systemie binarnym

putbin     sec
        rol @
_bit      tax
        lda #$08
        rol @
        sta (ekr),y
        iny
        txa
        asl @
        bne _bit
        rts

Zapis na ekran bajtu w systemie dziesiętnym

putdec     ldx #$0f
        stx temp0
        ldx #$1a
        sec
_n1       inc temp0
        sbc #100
        bcs _n1
_n2       dex
        adc #10
        bmi _n2
        adc #$0f
        sta temp1
        lda temp0
        jsr _bcd
        txa
        jsr _bcd
        lda temp1
_bcd      sta (ekr),y
        iny
        rts
Personal tools