Prosty generator pseudolosowy

From Atariki

Jump to: navigation, search

Sprzętowy

Korzystamy z rejestru RANDOM układu Pokey:

    lda $d20a
    ldx $d20a
    ldy $d20a

Uwaga: dobrze jest zadbać, żeby pomiędzy kolejnymi odczytami rejestru upływało co najmniej 8 cykli zegara 1,77 MHz - w przeciwnym razie kolejne odczytywane liczby mogą być ze sobą w sposób widoczny skorelowane. To zjawisko może szczególnie silnie występować na akceleratorach.

Programowy

Czasami jest potrzeba generowania liczb pseudolosowych w powtarzalny sposób (np. w grach). W takim przypadku POKEY ze swoim rejestrem RANDOM nie będzie zbyt pomocny. Można wtedy użyć poniższej metody (jest ona bliżej nierozpoznanego autorstwa).

Na początku inicjujemy generator. Do rejestrów A, X i Y zapisujemy wartości początkowe generatora.

init  sta byte_a
    stx byte_b
    sty byte_c
    rts

Następnie możemy wołać poniższą funkcję. Wartość zwracana jest w akumulatorze (cały bajt).

random lda byte_a
    eor byte_b
    asl
    sta byte_a
    clc
    lda byte_b
    adc byte_c
    sta byte_b
    lda byte_c
    eor byte_b
    sta byte_c
    rts

Jak widać metoda jest dosyć szybka, zajmuje stałą ilość cykli, nie potrzebuje żadnych tablic. Wystarczą 3 bajty gdzieś w pamięci i nie muszą być one obok siebie.

Personal tools