Przesunięcie arytmetyczne

From Atariki

Jump to: navigation, search

6502 oferuje rozkazy przesunięć w prawo (LSR) i w lewo (ASL). Tak zwane przesunięcie arytmetyczne w lewo (ASL) nie różni się niczym od logicznego (oferowanego przez niektóre procesory, np. jako LSL w Motorolach 68k). Natomiast w przypadku przesunięcia w prawo zachodzi istotna różnica: w przesunięciu logicznym (LSR) bit 7 uzyskuje wartość 0, natomiast przy przesunięciu arytmetycznym (ASR) bit 7, jako bit znaku, zachowuje swoją poprzednią wartość.

Rozkazu ASR w procesorze 6502 nie ma, można jednak ten brak dość prosto uzupełnić (dana w akumulatorze):

    cmp #$80
    ror

Autorem rozwiązania jest mono.

Personal tools