Pure Pascal

From Atariki

Jump to: navigation, search

Środowisko do programowania w języku Pascal na Atari ST/TT/Falcon. Produkt firmy Application Systems Heidelberg.

Dialekt języka Pascal obsługiwany przez kompilator zawarty w tym pakiecie zgodny jest z dialektem promowanym przez firmę Borland w swoich produktach takich jak Borland Pascal oraz Turbo Pascal. Oprócz zgodności na poziomie języka, pakiet w dużej mierze kompatybilny jest z bibliotekami wymienionej firmy (np. BGI - "Borland Graphic Interface").

Cytując za stroną producenta:

Można w Pure Pascalu napisać program z użyciem biblioteki BGI,
który będzie źrodłowo zgodny z wersją na PC i będzie mógł być skompilowany
bezpośrednio pod Turbo Pascalem 7.0.

Oferowany produkt zawiera pełne środowisko programistyczne dla języka Pascal, a bliższe informacje można uzyskać na stronie produktu.

Zobacz też

Personal tools