QuaST Mag

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:QuastMags.gif

Magazyn dyskowy, przeznaczony dla Atari ST/E, wydawany przez klub QuaST w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Z początku miał postać artykułów luźno wrzuconych na dyskietkę, jednak w czasie ewoluował w stronę magazynu z prawdziwego zdarzenia. Oprócz samych artykułów prezentowane były tam intra/dema stworzone przez członków klubu, grafiki (często przenoszone z innych platform) oraz muzyka. Magazyn do numeru 6. włącznie był darmowy, natomiast od 7. - wydawany komercyjnie. W tworzenie magazynu zaangażowane były takie grupy jak: T.T.S., TFTE oraz osoby: Exon, Costek, Vat czy Lech Zaciura. Od numeru 6. cała działalność przeszła w ręce Van Eijka.

Obok można zobaczyć jak wyglądał QuaST Mag.

Komplet ośmiu numerów w postaci strawnej dla emulatora (pliki .ST) wraz z krótkim infem jest do pobrania stąd.


Uwaga: jeżeli napotkamy problemy z uruchamianiem obrazów dyskietek na emulatorze (bomby itp.), należy ustawić wersję TOSa na 1.02 (do numeru 5. włącznie); 1.62 (numery 6. i 7.) lub 2.06 (numer 8. a w każdym razie jego dysk C). Wszystkie TOSy w wersji UK i można je ściągniąć np. stąd).


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools