Quartet

From Atariki

Jump to: navigation, search

Sekcja atarowska znanej grupy z Commodore 64 o tej samej nazwie. Była to jednoosobowa grupa. Założył ją koder ze Szczecina, który podpisywał się jako K.K.

Produkcje:Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools