ROM

From Atariki

Jump to: navigation, search

Read Only Memory (z ang. pamięć tylko do odczytu) to pamięć stała komputera lub jednego z peryferiów do niego (np. stacji dysków, CD-ROM), w której mamy zapisane np. procedury systemowe (BIOS, OS, itp.). Zawartość pamięci ROM nie ginie wraz z wyłączeniem zasilania. To odróżnia ją od pamięci RAM, której zawartość tracimy, jeśli nie jest ona w jakikolwiek sposób podtrzymywana elektrycznie (co ma miejsce w pamięci RAM, czy też RAM-carcie).

Pamięć ROM można zmodyfikować lub całkowicie zmienić wgrywając ponownie do układu scalonego zawierającego pamięć ROM nową zawartość. Dotyczy to jednak tylko tych pamięci, które można zaprogramować więcej niż raz (np. pamięci EPROM, flash itp.). Zawartości pamięci ROM sensu stricto, gdy zostanie raz zaprogramowana, nie da się zmienić.

W Atari pamięć ROM wykorzystywana jest do przechowywania:

Zobacz także

Personal tools