ROM Changer

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rozszerzenie autorstwa Pasia, polegające na dodaniu do komputera serii XL/XE 16 KB pamięci statycznej podłączonej w obszarze $C000-$FFFF. Daje możliwość zmiany systemu operacyjnego z poziomu Atari bez konieczności programowania i wymiany kości ROM/EPROM. Zawartość pamięci podtrzymywana jest bateryjnie - bateria ładuje się, gdy komputer jest włączony.

Sterowanie odbywa się za pomocą najmłodszego bitu rejestru $D6FF. Ustawienie bitu powoduje podłączenie pamięci w obszar $4000-$7FFF dając możliwość zapisania nowej jej zawartości. Po zakończonym zapisie należy skasować bit.

Jeżeli komputer pracuje z wybranym ROM Changerem jako systemem operacyjnym, możliwa jest również modyfikacja systemu 'w locie'.

Przykład procedury ładowania nowej zawartości ROM spod DOS II+/D:

>d6ff 01
loa system.rom 4000
>d6ff 00

To samo w SpartaDOS X 4.4 (system musi pracować w trybie USE OSRAM):

set prompt
poke $d6ff,1
bload system.rom $4000
poke $d6ff

Zobacz też

Personal tools