Realtime

From Atariki

Jump to: navigation, search

z angielskiego - "czas rzeczywisty".

Realtime effect

W demach często można zobaczyć efekty liczone bezpośrenio przez procesor (tzn. to co widzimy w danej chwili jest wynikiem jego aktualnej pracy), o których mówimy że są "realtime", w przeciwieństwie do animacji, bądź efektów obliczanych częściowo wcześniej (tzw. prekalk).

Realtime text

Na wielu Copy-Party dostępny jest jeden komputer z uruchomionym edytorem tekstu, na którym każdy może dopisać jakiś komentarz o party, scenie i czymkolwiek innym.

Zobacz też

Personal tools