Reharden

From Atariki

Jump to: navigation, search

Demo członka grupy HARD - Sándora Téliego, na komputer Atari XL/XE (64 kB), wystawione na zlocie SillyVenture w grudniu 2017 roku. Ciekawostkami tej produkcji są:

  • nowy programowy tryb graficzny o nazwie „HCM” (Hard Color Map). Jest to tryb 9-kolorowy (9 dostępnych kolorów w 3 nakładających się paletach). Więcej o nim jest tutaj.
  • "nowa metoda" generowania dźwięku o nazwie „Hardbass”, która jest programowym trybem (wsparciem - "softsynth") umożliwiającym uzyskanie innego niż standardowe brzmienie Pokeyowego basu. W demie zastosowano połączenie odtwarzania programowo generowanej linii basowej, ze standardową muzyczką napisaną z użyciem Raster Music Tracker. Więcej informacji o tym można znaleźć tu.

Aby zachować obiektywizm, należy wspomnieć, iż tego typu rozwiązania (syntezowanie brzmienia kanału basowego) były stosowane już w latach '90 przez innych koderów, jednym z przykładów może być muzyka z czołówki do dema gry "Mental Age", muzyka wykorzystuje bardzo podobną metodę generowania basu którą zastosował Sándor Téli opracowując "hardbass". Dla porównania brzmienia, muzyki tej można posłuchać korzystając z ASMA: Mental Age - Title Song. O ile utwór z czołówki "Mental Age" wykorzystuje zmodyfikowany player przeniesiony bezpośrednio z komputera C64, o tyle "hardbass" wydaje się rozwinięciem o dodatkowe możliwości, tejże prostej koncepcji jaką zastosowano w muzyce z czołówki do Mental Age.

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools