Rejestr sterujący Sic!

From Atariki

Jump to: navigation, search

Opis rejestru sterującego Sic!

 • Rejestr znajduje się pod adresem $D500. Ze względu na niepełne dekodowanie adresu rejestr zajmuje w rzeczywistości obszar od $D500 do $D51F (32 bajty).
 • Rejestr jest do zapisu i odczytu: reaguje na zapis, ale zapisaną wartość można z niego odczytać w dowolnej chwili.
 • Stan początkowy (po włączeniu zasilania) to $00. Odpowiada to obecności kartridża 8k w obszarze $A000-$BFFF.

 • Funkcje bitów:
  • 7 = 0 – włączona blokada zapisu do pamięci flash
  • 6 = 0 – nieparzysty blok 8k widoczny w obszarze $A000-$BFFF
  • 5 = 0 – parzysty blok 8k niewidoczny w obszarze $8000-$9FFF

Bity 4-0 wybierają nr banku 16k z zakresu od 0 do 31 (bit 0 jest najmniej znaczącym bitem numeru banku).

Bank $00 to adresy $00000-$03FFF pamięci flash, bank $01 to adresy $04000-$07FFF pamięci flash itd.

Bity 6 i 5 decydują, czy odpowiednia połówka banku wybranego bitami 4-0 będzie widoczna w odpowiednich obszarach pamięci Atari.

Bit 5 steruje widocznością pierwszej połówki (adresy $8000-$9FFF w Atari oraz niższa połowa banku 16k pamięci flash).

Bit 6 steruje widocznością drugiej połówki (adresy $A000-$BFFF w Atari oraz wyższa połowa banku 16k pamięci flash).

W efekcie, przy pamięci flash o pojemności 256k, jej połowa (128k) jest dostępna zawsze w obszarze $8000-$9FFF, a druga połowa – w obszarze $A000-$BFFF.


Przykładowe wartości rejestru:

 • $00 – adresy $02000-$03FFF pamięci flash widoczne pod $A000-$BFFF.
 • $20 – adresy $00000-$03FFF pamięci flash widoczne pod $8000-$BFFF.
 • $60 – adresy $00000-$01FFF pamięci flash widoczne pod $8000-$9FFF.
 • $40 – pamięć flash niewidoczna
 • $A0 – jak $20, ale dodatkowo z wyłączoną blokadą zapisu do pamięci flash.

Adresy sterujące pamięciami flash znajdują się odpowiednio:

 1. $5555 – pod $9555 w banku nr 1 (dostęp: wpisać $A1 do $D500)
 2. $2AAA – pod $AAAA w banku nr 0 (dostęp: wpisać $A0 do $D500)
Personal tools