RespeQt

From Atariki

Jump to: navigation, search

RespeQt to fork programu AspeQt.

Dodatkowe funkcje (w porównaniu do AspeQt)

  • Wieloplatformowość (Windows/Linux/Mac)
  • Obsługa protokołu DOS2DOS (PCLink)
  • Obsługa Smart Device
  • Obsługa komunikacji przez Bluetooth (SIO2BT)

Zobacz też

Personal tools