Rozszerzenie arytmetyczne

From Atariki

Jump to: navigation, search

Kod dokonuje rozszerzenia arytmetycznego danej z rozmiaru bajtu do 16-bitowego słowa, tzn. powielenia bitu znaku tak, żeby z 8-bitowej wartości dodatniej powstała 16-bitowa wartość dodatnia, a z ujemnej - ujemna. Daną wejściową procedury - znajdującą się w akumulatorze - jest bajt do rozszerzenia. Daną wyjściową - do odebrania również w akumulatorze - jest starszy bajt 16-bitowego słowa powstałego po rozszerzeniu.

   asl
   lda #0
   adc #$ff
   eor #$ff

Pomysł został zaprezentowany przez mono. Druga szybsza i krótsza metoda:

   ora #$7f
   bmi _rts
   lda #$00
_rts
Personal tools