Rush Hours

From Atariki

Jump to: navigation, search
  • "Godziny szczytu"

Film z Jackie Chan'em, w sumie nakręcono dwie części tego przeboju kasowego.


  • "znakomite", przebijające wszystko (jak wynika z relacji uczestników) party komputerowe, współorganizowane przez grupy Shadows oraz Freezers w Częstochowie.

Odbyły się zaledwie trzy edycje, z czego dwie z udziałem produkcji atarowskich:

Zobacz też

Personal tools