S.A.M.

From Atariki

Jump to: navigation, search

The Software Automatic Mouth, wypuszczony na rynek w 1982 roku, to pierwszy (i jedyny) syntezator mowy dla ośmiobitowych Atari. Oferuje możliwość recytacji tekstu zapisanego ortograficznie po angielsku, jak i generowania mowy na podstawie uproszczonego zapisu fonetycznego. Programu można (od biedy) używać jako biblioteki syntezującej mowę we własnych programach napisanych w Atari BASIC lub asemblerze.

Generowana mowa jest, jak na tamte czasy, całkiem znośnej jakości.

Zobacz też

Personal tools