SMP (Music ProTracker)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format zestawu sampli obsługiwany przez program Music ProTracker.

offsetdługośćopis
$0000$0010MSB początków sampli
$0010$0010MSB końców sampli + 1
$0020...próbki 4-bit pcm unsigned
  • Każdy sampel ma długość wielokrotności strony.
  • Sample umieszczane są w pamięci w obszarze $9000..$C000.
  • Brak sampla oznaczony jest zerem na pozycji MSB początku lub końca sampla.
  • Ponieważ próbki sampla są 4-bitowe, to w jednym bajcie zapisuje się dwie próbki - pierwszą w starszym nibblu, drugą w młodszym nibblu.

Uwagi

Często stosowane rozszerzenia nazwy pliku w tym formacie to:

  • D15 dla sampli 15556 Hz,
  • D8 dla sampli 7778 Hz,
  • SMP,
  • DRM.

Dwa ostatnie rozszerzenia nie określają jasno częstotliwości odtwarzania sampla.

Linki

Opis formatu plików MPT

Personal tools