STArt

From Atariki

Jump to: navigation, search

Czasopismo dotyczące 16-to i 32 bitowych komputerów Atari, wydawane przez Antic Publishing w latach 1986-1991 (w tym cztery numery specjalne).

Linki


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools