Serious

From Atariki

Jump to: navigation, search

Magazyn dyskowy grupy Dial. Jeden z najdłużej ukazujących się periodyków małoatarowskich na ataroscenie oraz jeden z najbardziej wartościowych pod względem merytorycznym.

Wszystkie numery można pobrać ze strony grupy Dial Group (wersja archiwalna strony).

Linki

Personal tools