Shadebobs

From Atariki

Jump to: navigation, search

Shadebobs bądź shadeboby - popularny kiedyś efekt w demie, polegający na wyświetlaniu serii obiektów poruszających się po określonym torze (trajektorii) na ekranie, które zostawiały po sobie ślad. Są one pokazywane przez jakiś czas (nie znikają szybko) aż do zapełnienia ekranu i ewentualnej powtórce z innym kierukiem poruszania. Nazwa pochodzi ze sceny Amigi, gdzie po raz pierwszy użyto tego efektu, samo określenie zaś oznaczało:

  • BOB - najmniejszy obiekt graficzny, który obsługiwał procesor grafiki w Amidze (Blitter OBject), najczęściej w demie pokazywany jako... kulka :)
  • SHADE - cień, smuga - którą ów obiekt zostawiał

Idea bobów została przeniesione na Atari dość szybko, bo około 1989-90 r. (można by już za ich protoplastów uznać "oczka" w demie Petera Sabatha), widać je (już bardziej podobne do amigowskiego pierwowzoru) w kultowym demosie THE TOP #3. Poźniej (już jako shadeboby) pojawiły się m.in. w demach grup Shadows, Slight, Atari Programming Champions i Taquart.

Personal tools