Sikor w szpitalu

From Atariki

Jump to: navigation, search

Sikor w szpitalu #1 oraz Sikor w szpitalu #2 - zestaw dwu prostych interek napisanych w Turbo BASICu XL, opisujących wrażenia Sikora z pobytu w szpitalu w Otwocku (część pierwsza dotyczy zabiegu zwanego Bronchoskopią, część druga natomiast opisuje Mediastinoskopię). Zasadniczo nie ma tam żadnych efektów, a prace powstały jedynie dlatego, że Sikor chciał się podzielić informacją, jakich zabiegów na nim dokonano z powodu podejrzenia (potwierdzonego!) choroby zwanej Sarkoidaza.

Obie części można pobrać z odpowiedniego wątku na atariarea.

Personal tools