Sky Computer Network

From Atariki

Jump to: navigation, search

Demo Tomka Liebicha oraz Muro

Muzyka Tomek, Grafika Muro, Fx - Obaj. Jest to kolejne, po Perestroyce demo z serii scenowych produkcji z digitalizowaną (samplowaną) muzyką i podobnie jak w Perestroyce, dysponując dwoma komputerami można było uzyskać efekt stereo (jeden komputer odtwarzał kanał lewy, drugi kanał prawy). Muzyka z tego dema użyta była także w The TL's Old Music Show.

pouet.gif

Pouet: http://www.pouet.net/prod.php?which=10102

Personal tools