SoundMachine

From Atariki

Jump to: navigation, search

(the) Soundmachine - edytor muzyki dla Atari XL/XE. Jako jeden z niewielu edytorów oferuje operowanie na zapisie nutowym, przeznaczając na każdy z kanałów po jednym "tracku" na oddzielnej pięciolinii. Rok powstania:1986, PfP (Peter Finzel Productions)

Instrukcja

Poniżej znajduje się skrócona in strukcja obsługi programu (nie jest pełna):

 • Edytor - wszelkie operacje związane z wstawianiem nut i znaków muzycznych wykonuje się za pomocą joysticka podłłączonego do pierwszego portu lub za pomocą klawiszy kursora.
 • klawisze 1-5 - wybór rodzju nuty
 • klawisze 6-0 - wybór "znaków" specjalnych
 • klawisze WQN - krzyżyk, bemol, itp.
 • klawisze ZGK - znaki edycyjne na pięciolinii
 • klawisz I - odegranie utworu (przerywamy spacją)
 • klawisz M - przejście do menue operacji I/O
 • klawisz X - przejście do menue czyszczenia danych/ustawień zaawansowanych
 • Menue ustawień zaawansowanych:
 • M - wyjście do edytora
 • E - Edycja zaawansowana (brzmienia, obwiednie, itd)
 • C - wyczyszczenie pozycji
 • X - wyzerowanie wszystkiego
 • Menue operacji I/O:
 • I - spis zawartości dyskietki
 • L - wczytanie muzyki (rozszerzenie MUS, tylko stacja nr 1, bez podawania nazwy urządzenia)
 • S - zapis muzyki, uwagi jak przy wczytywaniu
 • N - tworzenie nowego utworu (kasuje dane w edytorze)
 • C - tworzenie nowego utworu na dyskietce
 • M - wyjście do edytora

Możliwości

 • Modulacja FM/AM
 • 4 kanały o częstotliwości z zakresu 60Hz-30KHz
 • Compiler do muzyczek (aby można je było wykorzystać we własnych programach)
 • Bufor około 2KB na dane muzyki
 • Automatyzacja działania z przerwaniami (powrót w playerze)

Ciekawostki

 • Na dyskietce znajduje się kilka przykładowych muzyczek
 • Na drugiej stronie dyskietki znajduje się przykład wykorzystania muzyczek (pliki w BASICu i przygotowane muzyczki) - Demo zu SOUNDMACHINE

Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools