Spueli-Soft

From Atariki

Jump to: navigation, search

alias Spüli-Soft. Martin Spielmans. Niemiecki muzyk i programista 8-bitowego Atari. Aktywny od drugiej połowy lat 80. do ok. 1991 roku.

Personal tools