Steve Zipp

From Atariki

Jump to: navigation, search

Holenderski cracker i programista, członek grup Atomic Team, European Software Agency oraz High Tech Team. Jeden z najlepszych w swojej klasie.Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools