Suma kontrolna SIO

From Atariki

Jump to: navigation, search

W protokole transmisji SIO do każdego przesyłanego bloku danych dołączany jest pojedynczy bajt sumy kontrolnej, pozwalający wykryć ewentualny błąd transmisji. Bajt sumy kontrolnej jest dołączany na końcu bloku komendy wysyłanej przez komputer, oraz na końcu każdego bloku danych wysyłanego do/z urządzenia zewnętrznego.

SIO oblicza sumę kontrolną dodając do siebie kolejne bajty przesyłanego bloku, przy czym do wyniku każdego z dodawań dodawane jest przeniesienie. Przykład obliczenia sumy kontrolnej 256 bajtów umieszczonych pod arbitralnie wybranym adresem w pamięci (oznaczonym etykietą DATA):

   LDX #$00
   STX CHKSUM
   CLC
LOOP LDA DATA,X
   ADC CHKSUM
   ADC #$00
   STA CHKSUM
   INX
   BNE LOOP

W języku C (wynik w zmiennej cks):

  unsigned char cks = 0;
  unsigned short nck;
  int i;

  for (i = 0; i < 256; i++)
  {
    nck = cks + data[i];
    cks = (nck > 0x00ff) ? ((nck & 0x00ff) + 1) : (nck & 0x00ff);
  }
Personal tools