Szybsze zapamiętywanie rejestrów w procedurze przerwania

From Atariki

Jump to: navigation, search

Kiedy obsługujemy przerwania (np. DLI), powinniśmy zapisać wartości rejestrów i odtworzyć je przy wyjściu (oczywiście, tylko rejestry, które będziemy modyfikowali). Typowo, jest to robione poprzez:

enter
 pha  ; 3 cykle
 txa  ; 2 
 pha  ; 3
 tya  ; 2
 pha  ; 3
 ...
leave
 pla  ; 4
 tay  ; 2
 pla  ; 4
 tax  ; 2
 pla  ; 4

To rozwiązanie, chociaż proste, zajmuje w sumie 29 cykli. W przypadkach, kiedy mamy dużo przerwań, np. DLI co 2 linie, jest szybsza metoda:

enter
 sta _value_a+1  ; 4 cykle
 stx _value_x+1  ; 4
 sty _value_y+1  ; 4
 ...
leave
_value_a lda #0  ; 2
_value_x ldx #0  ; 2
_value_y ldy #0  ; 2

To zajmuje 18 cykli, zatem pozwala oszczędzić 11 cykli na obsługę przerwania. Zajmuje 5 bajtów więcej, ale zazwyczaj ten koszt jest pomijalny.

Powyższą procedurę możemy umieścić w całości na stronie zerowej, przez co instrukcje sta,stx,sty value wykonają się o jeden cykl mniej, w ten sposób oszczędzamy 3 cykle na przerwanie. Jeżeli mamy np. przerwanie DLI co 1 linię ekranową występujące przez 200 linii rachunek wydaje sie prosty, oszczędzany 600 cykli. Zyskujemy trochę cykli kosztem zajęcia części strony zerowej poprzez kod procedury obsługi przerwania. Jednak czasami jest to opłacalne.

Strony zerowej można też użyć do przechowywania rejestrów, zmniejszy to dodatkowy koszt pamięci z 5 bajtów do 2, przy tym samym czasie wykonania:

zp_a $80
zp_x $81
zp_y $82
 ...
enter 
 sta zp_a
 stx zp_x
 sty zp_y
 ...
leave
 lda zp_a
 ldx zp_x
 ldy zp_y

To rozwiązanie jest dodatkowo przydatne w sytuacjach, gdy w procedurze przerwania mamy więcej niż jedno miejsce wyjścia, np. w związku ze skokiem warunkowym.

Personal tools