TBXL: Wczytanie obrazka

From Atariki

Jump to: navigation, search

Poniżej znajdują się przykłady dla wczytania i wyświetlenia standardowego obrazu dla Atari dla trybów graficznych. Dane obrazu mają zazwyczaj 6400 (z oknem tekstowym) lub 7680 (bez okna) bajtów.

  • Wczytanie i wyświetlenie danych bezpośrednio do pamięci, sposób stosowany zazwyczaj przez Sikora
100 proc OBRAZEK: REM w TBXL stosujemy procedury
110 OPEN #1,4,0,"D:NAZWA.EXT":REM pod nazwa.ext podstawiamy odpowiednią nazwę obrazka. Open otwiera kanał IOCB
120 BGET #1,$adres_obrazka,ilość_bajtow:REM adres obrazka - gdzie wczytujemy dane, na przykład $6000, 
ilość bajtów - wielkość obrazka w bajtach, odpowiednio 6400 lub 7680, ewentualnie plus 4 bajty dla obrazka MIC
130 CLOSE #1:REM pamiętamy o zamknięciu kanału IOCB
140 GRAPHICS n:REM używamy odpowiedniego trybu graficznego, na przykład 24 (8+16)
150 MOVE $adres_obrazka,DPEEK(88),wielkość_obrazka:REM tu wyświetlamy
160 ENDPROC:REM procedura powinna mieć swoje zakończenie

UWAGA: przy wybieraniu wartości "adresu_obrazka" trzeba pilnować, żeby znalazł się on między wartością wskazywaną przez wektor APPMHI ($0E-$0F), a wartością wskazywaną przez wektor MEMTOP ($02E5-$02E6). Dodatkową komplikacją jest fakt, że APPMHI zmienia się w trakcie działania programu (zwiększa go np. wejście do pętli FOR/NEXT, albo wykonanie GOSUB, zmniejsza - wyjście z pętli albo wykonanie RETURN).

  • Wczytanie i wyświetlenie danych jako zmienna tekstowa, sposób stosowany przez Larka
100 DIM OBRAZ$(6400):OBRAZ$(6400)="#": REM -> dla 160x160 lub 7680 dla 160x192
110 OPEN #1,4,0,"D:nazwa_obrazka.MIC"
120 BGET #1,ADR(OBRAZ$),6400 :REM -> dla 160x160 lub 7680 dla 160x192
130 CLOSE #1
140 MOVE ADR(OBRAZ$),DPEEK(DPEEK(560)+4),6400 :REM -> dla 160x160 lub 7680 dla 160x192, wyświetlenie
  • Dla obrazów typu MIC mamy dodatkowe 4 bajty (przed danymi obrazu lub za nimi), należy wtedy pamiętać o odpowiednim ustawieniu adresu obrazu. Te cztery bajty zawierają wartości czterech rejestrów kolorów (od COLPFS1 do COLBAKS).

Uwagi dodatkowe

  • Korzystając z metody stosowanej przez Sikora, wpisując jako adres_obrazka DPEEK(88) możemy obrazek załadować bezpośrednio na ekran.

Zobacz też

Personal tools