TOMS Multi Drive

From Atariki

Jump to: navigation, search

Sprzętowe Turbo dla stacji dysków CA-2001, LDW Super 2000 oraz Atari 1050 opracowane przez polską firmę TOMS. Cechuje się bardzo szybką transmisją (68,2 kbps). Wewnętrzne oprogramowanie stacji zawiera niestety kilka błędów, przez co potrafi np. samowolnie formatować dyskietki. Istnieje poprawiona przez Pecusia wersja, która pozbawiona jest większości wad oryginału.

Prędkości dla stacji CA-2001 mierzone programem RWTEST pod DOS II+/D 6.4:

 • Z włączonym buforowaniem ścieżek:
  • DOS Reading: 3511.6882 B/sek.
  • DOS Writing: 2884.0557 B/sek.
  • DOS Average: 3197.8720 B/sek.
 • Bez buforowania ścieżek:
  • DOS Reading: 2909.7284 B/sek.
  • DOS Writing: 2880.2341 B/sek.
  • DOS Average: 2894.9812 B/sek.

Rozszerzenie zna dwa protokoły przyspieszonej transmisji: US Doubler oraz Top Drive 1050 i umie się automatycznie między nimi przełączać.

W Polsce rozszerzenie to było dość popularne, głównie z powodu znacznego zwiększenia komfortu pracy z dyskietkami oraz braku powszechnej wiedzy o fatalnych konsekwencjach błędów konstrukcyjnych.

Bibliografia

Personal tools