Tablice wektorów ROM

From Atariki

Jump to: navigation, search

System operacyjny zawiera w obszarze $E400-$E44F i $E48F-$E4BE osiem tablic wektorów CIO wskazujących poszczególne funkcje (tj. kolejno OPEN, CLOSE, GET, PUT, STATUS, SPECIAL i INIT) sterowników standardowych urządzeń I/O (zdefiniowanych w ROM-ie).

 • $E400-$E40F - wektory edytora ("E:")
 • $E410-$E41F - wektory ekranu ("S:")
 • $E420-$E42F - wektory klawiatury ("K:")
 • $E430-$E43F - wektory drukarki ("P:")
 • $E440-$E44F - wektory magnetofonu ("C:"); w DracOS wektory urządzenia null ("N:")

Trzy poniższe istnieją tylko w serii XL/XE:

 • $E48F-$E49E - wektory urządzeń znakowych podłączonych do szyny równoległej
 • $E49F-$E4AE - zarezerwowane (tablica pusta); w DracOS wektory urządzenia systemowego "@:"
 • $E4AF-$E4BE - zarezerwowane (tablica pusta)

Struktura tablicy wygląda następująco:

 • $00 - adres procedury OPEN
 • $02 - adres procedury CLOSE
 • $04 - adres procedury GET BYTE
 • $06 - adres procedury PUT BYTE
 • $08 - adres procedury STATUS
 • $0a - adres procedury SPECIAL
 • $0c - skok JMP do procedury INIT
 • $0f - bajt zarezerwowany

Wszystkie adresy (oprócz argumentu JMP) są zmniejszone o 1.

Tablice wektorów są zasadniczo przeznaczone do wykorzystania tylko przez programy, które modyfikują działanie urządzeń systemowych (nakładki). Programy aplikacyjne nie powinny z nich korzystać, bo omija się w ten sposób tablicę handlerów HATABS (zob. CIO), w której może być zainstalowany sterownik, który całkowicie zastępuje sterownik znajdujący się w ROM-ie. Program korzystający z opisywanej tu tablicy handlerów wywołuje wtedy procedurę niewłaściwą do obsługi danego urządzenia i idzie na manowce.

Personal tools