The Union Demo

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przedstawiciel klasyki pierwszych megadem na Atari ST. Unia (The Union) to twór powstały z połączenia się kilku europejskich grup scenowych, w którego skład wówczas wchodziły: The CareBears (TCB), Delta-Force, The Exceptions (TEX), Level 16, The Replicants, Softrunner Group International oraz TNT-Crew.

Charlie, to sympatyczny zwierzak, którym spacerujemy, wybieramy i oglądamy dema wchodzące w skład całości. Mnóstwo scrolli, digitalizowana muzyka, wektory oraz wbudowany kopier. To jedne z wielu atrakcji, które zobaczymy przeglądając megademo.

pouet.gif

Pouet: http://www.pouet.net/prod.php?which=11060

Personal tools