United Software of Gdansk (USG)

From Atariki

(Przekierowano z USG)
Jump to: navigation, search

Właściwie to była bardziej próba założenia (jeszcze jednej) atarowskiej grupy na Pomorzu, niż pełnoprawna ekipa. ;) Powstała zaraz po Shadows Party 1994, gdyż kilku z jego pomorskich uczestników (Stanley, Tabu, Dracon) przejawiało chęć zrobienia czegoś produktywnego na ówczesnej scenie, a z przyczyn technicznych nie udało się pokazać planowej produkcji Stanleya na wspomnianym party. Grupa miała krótki żywot - 1994-1996, wydano XL-Paint Viewer oraz niezły edytor graficzny XL-Paint, chyba pierwszy małoatarowski edytor graficzny (w trybie gfx#15 na interlace), oferujący używanie filtrów (Stanley nosił się z zamiarem sprzedawania go jako komercyjny program) oraz nieoficjalnie krążyło intro, a właściwie jedna z części planowanego megadema. ;) Niestety, ambitne plany musiały ustąpić prozie życia: Stanley wkrótce zajął się pisaniem gier i wydaniem ich w swojej nowej firmie StanBit, zaś Tabu poza szukaniem pracy został ojcem rodziny, co pochłonęło go całkowicie...

Źródłowka XL-Painta dostała się, za zgodą autora, w ręce Tebe, który parę lat później dodał i poprawił trochę opcji np. można było używać naraz 16 kolorów zamiast 7. Niestety, odmłodzony XL-Paint (v1.9) nie zdobył już takiej popularności i uznania jak poprzednik, prócz tego okazało się, że dobrze działa tylko pod emulatorem (?).

Personal tools