StanBit

From Atariki

Jump to: navigation, search

Niewielka gdańska firma, która wydawała oprogramowanie dla komputerów Atari XL/XE. Została założona przez Stanleya. Firma działała kilka lat (w połowie lat 90. XX w.). Dzięki StanBitowi światło dzienne ujrzały następujące gry:

Personal tools